GRATIS WEBINAR TIL FAGPROFESSIONELLE – SE DET HER.

SÅDAN UNDERVISER DU OM SEKSUALITET, KØNSIDENTITET, RESPEKT OG KRÆNKELSER

Mange lærere på ungdomsuddannelser, fx erhvervsskoler, gymnasier og den forberedende grunduddannelse, skal undervise i seksualitet.

For nogle falder det let. For andre kan det være ukomfortabelt, usikkert og måske grænseoverskridende. Og det gælder i høj grad også eleverne.

Det er vigtigt, både for elevernes udbytte og for lærerens egen tryghed i seksualundervisning, at læreren er godt forberedt, både mentalt, fagligt og etisk.

Jeg underviser og træner lærere i at tale om og undervise i seksualitet, kønsidentitet, respekt og krænkelser.

Det omfatter:

  • Hvordan vinder du elevernes tillid og skaber tryghed i rummet?
  • Dine elever kan komme fra vidt forskellige kulturer og med hver deres personlige blufærdigheder, barrierer og grænser. Hvordan håndterer du det?
  • Hvad skal du undervise i, og hvordan vil du gøre det
  • Hvordan kommer du over dine egne barrierer og blufærdighed?
  • Hvor tæt på eleverne skal du være?
  • Hvem kan være gode hjælpere i din undervisning?
  • Nogle af eleverne skal uddannes i fag hvor de kan møde andre menneskers seksualitet, fx på sundheds- og omsorgsområderne. Hvordan kan du lære dine elever at tale om andre menneskers seksualitet på en ægte hjælpsom måde
  • Hvordan griber du det an hvis du bliver bekendt med at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb på et tidspunkt i sit liv med alle de konsekvenser det kan have for et menneskes trivsel og læring?

Vil du høre mere om mine oplæg, kurser og foredrag for fagprofessionelle?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om mit arbejde og mine oplæg, kurser og foredrag for fagprofessionelle.

Maria Pedersen
Sygeplejerske, Master i Sexologi & underviser.
(+45) 2623 5061
maria@godomsorg.dk