GRATIS WEBINAR TIL FAGPROFESSIONELLE – SE DET HER.

Ny bog vil bryde tabu om sex. Lysten og retten til et sexliv forsvinder ikke, fordi du bliver syg eller gammel.

”Hjemmeplejen hjælper med sexgyngen hver onsdag”. Et realistisk scenarie for professionelle hjælpere, som møder mennesker, når de er allermest sårbare, og som bl.a. skal have hjælp til det allermest private. Hvordan gør man det, og hvor går grænserne? Dét er der fokus på i bogen Seksuel sundhed og omsorg. Professionel hjælp til det mest private, der udkommer 29. september på Samfundslitteratur.

Mere om bogen

For næsten alle voksne er sex vigtigt, værdifuldt og en privat sag. At kunne udleve sin seksualitet fremmer sundhed og trivsel. Som Christian Graugaard, læge og professor i sexologi skriver i bogens forord: ”Seksualitet er et menneskeligt råstof, som vi har med os hele livet, fra vi fødes, til vi dør.”

Men det er ikke alle forundt at kunne udleve sin seksualitet. Professionelle hjælpere i hjemmeplejen, på plejecentre, hospitaler, i lægepraksis og socialforvaltninger møder mennesker, som ikke kan have et intimt liv pga. fx sygdom, alder, skader eller sociale forhold. Eller som måske pga. skader i hjernen udlever seksualiteten på måder, som kan være ubehagelige for personale og andre i nærheden.

Tag nu eksemplet med sexgyngen om onsdagen, hvis hovedperson er en 56-årig kvinde, der har sklerose og bruger ble. Hun bor med sine tre børn og sin mand, som hun kun kan være intim med en time hver onsdag, når børnene er i skole, og hjemmeplejen er der til at klargøre hende og sexgyngen.

Er det OK, at hjemmeplejen skal hjælpe med noget, der er så privat?

Hvordan åbner man som professionel overhovedet en samtale om det allermest private? Og hvordan kan man hjælpe, når først samtalen er i gang? Det får du svar på i bogen, der også giver dig:

  • Faglig viden om menneskers seksualitet og om forskellige kulturer, værdier og normer for sex.
  • Faglig viden om kommunikation, som bryder tabuer og skaber samarbejde.
  • 20 eksempler på brug af denne viden i realistiske dilemmaer for professionelle.
  • Løsninger og metoder til at tage vare på både givere og modtagere af behandling og omsorg.

Bogen henvender sig til praktikere i hjemmeplejen, på plejecentre, på bosteder, på hospitaler, i lægepraksis og i socialforvaltninger – og til studerende i alle fag, som på den ene eller anden måde kan komme i berøring med menneskers seksualitet.

Om forfatterne

Maria Pedersen er sygeplejerske og master i sexologi. Underviser og supervisor for ledelse og personale på hospitaler, plejecentre og i hjemmeplejen. Tidligere gadesygeplejerske og socialsygeplejerske.

Martin Einfeldt er kommunikationsrådgiver og master i positiv psykologi. Underviser i ideudvikling for bl.a. demensvejlederne på social- og sundhedsområdet.

maria@godomsorg.dk

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Har du lyst til at høre mere mine forskellige oplæg, kurser og foredrag for fagprofessionelle? Indtast dine oplysninger herunder, så ringer jeg dig op.