GRATIS WEBINAR TIL FAGPROFESSIONELLE – SE DET HER.

Oplæg, kurser & foredrag for fagprofessionelle

Seksualitet er en del af livet og hvis et menneske af den ene eller anden årsag bliver afhængig af et omsorgstilbud, vil de stadig have behov for at kunne udleve sin seksualitet i en eller anden form.

Mine oplæg, kurser og foredrag giver fagprofessionelle nye kompetencer og en omsorgsfuld tilgang til arbejdet med det mest private.

Viden, kompetencer og redskaber til arbejdet med det mest private

I en professionel kontekst kan alder, blufærdighed, manglende sprog, grænseoverskridende adfærd, manglede tid og etnicitet være nogle af de områder, der kan gøre det vanskeligt at tale med et andet menneske om deres behov for intimitet og berøring.

Ved at få talt om alle de barrierer, kan I som personale få opbygget et trygt rum. Et rum for at sætte borgerens seksualitet på dagsorden, på jeres arbejdsplads.

Mine oplæg, kurser og foredrag byder på grundlæggende og opdateret viden om skader i hjernen, om de basale menneskelige behov og redskaber til at håndtere:

 • Seksuelt krænkende adfærd fra beboere eller patienter.
 • Konflikter mellem beboere, kolleger og pårørende.
 • Gældende lovgivning i forhold til at drage omsorg for borgere med demens eller andre skader i hjernen.
 • Gældende lovgivning i forhold til seksuelle rettigheder.


I bliver endvidere træner i at:

 • Tilbyde berøringer, der kan øge livskvaliteten og afhjælpe et eventuelt højt konfliktniveau
 • Kommunikere klart og tydeligt om vanskelige emner
 • Tilrettelægge en fysisk og mental pleje af et menneske der reagerer vredt på personlig hygiejne
 • Anvende udviklings psykologis betydning for evt. uhensigtsmæssig adfærd.

Skræddersyet til jer

 • Jeg kan med udgangspunkt i jeres arbejdsplads’ behov afvikle kortere eller længere inspirationsoplæg og foredrag.
 • Jeg kan afholde kortere eller længere processer, der tager udgangspunkt i konkrete udfordringer på jeres arbejdsplads.
 • Jeg kan fokusere på bedre arbejdsmiljø, uden tilførsel af yderligere ressourcer.
 • Jeg kan arbejde med at højne livskvalitet, for både borgere og pårørende, i  forhold til fysiske og mentale rammer omkring seksualitet.

Sagt om mine oplæg, kurser & foredrag

Se med i videoen, hvor jeg fortæller mere om mit arbejde og jeres udbytte fra mine forskellige oplæg, kurser og foredrag.

Hudsult – Demens og andre skader i hjernen

Demens eller skader på hjernen som følge af blødninger eller traumer kan flytte og udvide grænserne for, hvordan ”man opfører sig”, hvilket kan føre til utallige konflikter, grænseløs adfærd, men også krænkende adfærd fra medarbejdere mod de mennesker de er ansat til at drage omsorg for.

Hvis et menneske rammes af en sygdom i hjernen, kan det ændre den måde man, sædvanligvis, har været på i sit liv. Flere og flere mennesker får stillet en demensdiagnose, og antallet af familier, der lever med konsekvenserne af demens, er derfor også stigende. For nogle mennesker der rammes af demens, kan deres adfærd påvirkes i en uhensigtsmæssig seksualiserende retning og føre til konflikt mellem personalet, pårørende og det menneske der har brug for omsorg. For både det enkelte menneske og deres pårørende kan det være en stor udfordring at leve med demens i familien. Mange oplever det som en udfordring, når hverdagen forandres, og ens hjem ændres til en arbejdsplads. Eller hvis ens nærmeste flytter i en plejebolig.

Mennesker der rammes af demens forandrer sig og opleves ofte ikke som den person de var før. Det kan betyde betydeligt tab berøring og intimitet. Måske har man også mistet ægtefælle og gode venner og en del vil opleve at det meste berøring de får er den professionelle i forbindelse med personlig hygiejne. Det kan føre til tilbagetrækning, tristhed eller voldsom fysisk eller verbal adfærd.

Det kan være voldsomt belastende at være vidne til andre menneskers udadreagerende adfærd, og der kan hurtigt udvikle sig et usundt magtforhold, mellem personalet og enkelte beboere.

Ved korte forløb f.eks. hospitalsindlæggelse eller i aflastningsenheder, vil man som personale stå overfor et menneske man ikke kender, ej heller deres baggrund. Ligeledes ofte stå i den situation, at der ikke er personale der kender borgeren godt, til at oversætte en evt. uhensigtsmæssig adfærd.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Har du lyst til at høre mere mine forskellige oplæg, kurser og foredrag for fagprofessionelle? Indtast dine oplysninger herunder, så ringer jeg dig op.